Over van Loon & Ruiz

Spanje trad in 1986 toe tot de, toen nog, EEG. Dat was voor het kantoor aanleiding om te onderzoeken of het openen van een kantoor in Spanje, dan wel het ontwikkelen van activiteiten aldaar, commercieel interessant zou kunnen zijn.

In die tijd bestond er alleen een vertegenwoordiging van de Nederlandse advocatuur in Madrid. Dit kantoor bleek zich echter in de praktijk niet echt op de ‘gewone’ particuliere cliënt te richten.

Ons kantoor ondervond dat met name de particuliere client behoefte had aan juridische bijstand in Spanje. Men beschikte niet over kennis van de taal, laat staan van hoe in Spanje de vork juridisch in de steel stak.

Men hoorde alleen van mensen die in Spanje de deksel op de neus kregen. Oplichting was, naar men vernam, aan de orde van de dag. Spanje was een ‘gevaarlijk’ land, was het algemene gevoel.

Het kantoor besloot zich dan ook snel te prepareren op de dienstverlening in Spanje. Na de nodige studie werd in 1989 een begin gemaakt met de juridische dienstverlening. Dit gebeurde aanvankelijk vanuit het kantoor te Veldhoven. In 1995 kreeg de activiteit zo´n omvang dat werd besloten een kantoor in Spanje te openen. In 2010 werd het kantoor van van Loon Advocaten in Nederland gesloten.

Het kantoor in Alfaz del Pi (Alicante) werkt sinds 2015 onder de naam van Loon & Ruiz .

Bel nu
Route