Disclaimer

Vrijwaring gebruik internetsite

Inhoud

De door van Loon & Ruiz verstrekte informatie is ondermeer ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. van Loon & Ruiz kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. van Loon & Ruiz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. van Loon & Ruiz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door van Loon & Ruiz worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van van Loon Advocaten .

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van van Loon Advocaten omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is hierop van toepassing.

Bel nu
Route