Onze dienstverlening in Spanje

Ons kantoor houdt zich in Spanje bezig met alle juridische dienstverlening, en door geheel Spanje.

De praktijk leert evenwel dat er van uit Nederland met name belangstelling bestaat voor juridische bijstand in de begeleiding en afwikkeling van onroerende zaak transacties en het verrichten van incasso zaken. Wel is het zo dat steeds meer Nederlanders (Nederlandstaligen) de weg naar onze kantoren vinden voor ook andere juridische dienstverleningen. Te denken valt aan arbeidsrecht, belastingzaken, echtscheidingen, erfrecht, sociale verzekeringskwesties et cetera.

Ons werkgebied

Van uit ons kantoor in Alfaz del Pi, in de provincie Alicante, bestrijken wij de gehele kustlijn van de Frans – Spaanse tot aan de Spaans – Portugese grens. Globaal gesproken bestaat ons dossierbestand voor zo´n 40% uit zaken in de Costa Blanca, 40% uit zaken in de Costa del Sol en 20% in laten we maar zeggen de Costa Brava.

Ons werkterrein

Zoals al aangegeven bestaat het merendeel van de zaken van ons kantoor in Spanje uit het begeleiden van onroerende zaken transacties. Dat de meeste belangstelling hierna uitgaat is niet toevallig. Steeds meer Nederlanders en Belgen hebben de wens het regenachtige land te verlaten voor kortere of langere tijd, willen hun oude dag in de zon doorbrengen, willen enkele maanden of malen per jaar de zon zien, vakantie houden en hebben de koop van een appartement of huis in de zon op hun verlanglijst staan.

Maar er zijn vele en grote verschillen tussen het onroerende zakenrecht in Nederland (België) en Spanje.

In Nederland of België weet je precies wat je wel en niet moet doen, nog afgezien van de taal die je machtig bent.
In het verleden zijn er dan ook velen geweest die zich een buil zijn gevallen met de aankoop of vermeende aankoop van een huis in Spanje omdat het toch allemaal het zelfde zou (moeten) gaan als in het eigen land.

Ja, ook in Spanje is er een notaris. Maar dat deze man of vrouw niet het zelfde doet als de “eigen” notaris, daar staat men vaak niet bij stil. En dat de makelaar in Spanje misschien ook wel belanghebbende is bij de transactie, maar niet aan uw kant, daar staat men vaak ook niet bij stil.

De rol van de notaris in Spanje beperkt zich in principe tot het opschrijven van wat hem gezegd wordt door de partijen. Hij is niet de onpartijdige adviseur die wij in Nederland kennen. Nu zijn er de laatste jaren nog wel wat wetten op het gebied van de verplichtingen van een notaris gekomen, doch die gaan nog steeds niet zover dat hij of zij de positie en de verplichtingen heeft als de notaris in Nederland of België.

Een ander oorzaak van de omstandigheid dat er, in het verleden, maar ook nu nog, problemen voorkomen rond de verwerving van eigendom, ligt in het verschil in rechtscultuur en rechtsgeschiedenis. Eigendom van een onroerende zaak gaat in Nederland over door inschrijving van de notariële acte in het register. In Spanje gaat eigendom over door overeenkomst en de levering van de onroerende zaak op basis van die overeenkomst, middels bezitsverschaffing, en deze handeling is in principe vrij. Er is geen notariële akte en inschrijving daarvan in een register, nodig. De inschrijving in het register zorgt er voor dat een vermoeden van eigendom ontstaat. (Derdenbescherming).

Wat kunnen wij voor u doen

Nadat u via een makelaar, projectontwikkelaar, rechtstreeks van een eigenaar, of door andere bemiddeling “het” huis heeft gevonden, adviseren en begeleiden wij u in alle juridische, notariële, belastingtechnische en/of financiële aspecten.

  • Wij beoordelen de verkoop- / koopovereenkomst, en doen voorstellen voor eventuele wijzigingen en zo nodig hebben wij het overleg daarover met de verkopende partij.
  • Wij beantwoorden alle juridische vragen die U heeft in relatie tot de aankoop van de onroerende zaak.
  • Wij doen alle noodzakelijke onderzoeken (juridisch) naar titel, belastingen, inschrijvingen et cetera.
  • Wij aanwezig zijn bij het opmaken en het ondertekening van de notariële akte betreffende de aan- en verkoop (Escritura Publica) en beoordelen de akte in het licht van de overeenkomst van koop en verkoop zoals die werd gesloten.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over de dienstverlening neem dan contact met ons op.

Bel nu
Route