Europa schiet haar burgers in Spanje te hulp m.b.t excessieve boetes ‘Modelo 720’

In 2013 informeerden wij u al over het Modelo 720 waarin de in Spanje residerende burgers (zowel Spanjaarden als andere EU ingezetenen in Spanje) hun bezittingen in het buitenland moeten opgeven. Wij maakten melding van de absurd hoge boetes die konden (en zijn) opgelegd door de Spaanse belastingdienst.

Gelukkig is er over de regeling (Modelo 720) geklaagd bij de Europese Commissie. Dit heeft er thans in geresulteerd dat de Commissie Spanje op de vinger heeft getikt en zij wil binnen twee maanden een bevredigend antwoord hebben.

Persbericht

Commissie verzoekt Spanje om ervoor te zorgen dat de voorschriften voor in het buitenland aangehouden activa evenredig zijn

De Europese Commissie heeft Spanje een met redenen omkleed advies gestuurd met een verzoek om wijziging van zijn voorschriften voor activa die worden aangehouden in andere EU-lidstaten of in landen van de Europese Economische Ruimte (EER) (Modelo 720).

Weliswaar is de Commissie van mening dat Spanje van de belastingbetalers mag eisen dat zij de autoriteiten informeren over bepaalde activa die in het buitenland worden aangehouden, maar de boetes die worden opgelegd bij niet-nakoming zijn onevenredig.

Aangezien de geldboeten veel hoger zijn dan de sancties die worden opgelegd in een zuiver nationale situatie, kunnen de voorschriften bedrijven en particulieren ervan weerhouden om te investeren in of te verhuizen naar een ander land binnen de interne markt.

Dergelijke bepalingen zijn daarom discriminerend en in strijd met de fundamentele vrijheden in de EU.

Als er binnen twee maanden geen bevredigend antwoord komt, kan de Commissie de Spaanse autoriteiten voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

Zo zien we maar weer er is ook een Europa dat functioneert en voor haar burgers op komt!

Print dit artikel

Geschreven door van Loon & Ruiz Advocaten

van Loon & Ruiz richt zich met haar advocatenkantoor in Alfaz del Pi (Alicante) uitsluitend op de juridische dienst­verlening in Spanje. O.m de begeleiding van particulieren die willen wonen of werken in Spanje of een tweede huis in Spanje willen kopen, en het be­geleiden van bedrijfsvestiging en het oprichten van vennootschappen in Spanje.

Bel nu
Route