Europeanen die in Spanje een hypotheek sloten bij de Spaanse banken kunnen grote sommen geld terug krijgen

Europa komt op voor haar consumenten: de vlag kan uit (is uit) in Spanje! Alle Europeanen die in Spanje een hypotheek sloten bij de Spaanse banken kunnen grote sommen geld terug krijgen.

Er spelen een aantal verschillende zaken. In dit artikel komt aan de orde de “clausula suelo”.

Het Europese Hof van Justitie heeft een belangwekkende uitspraak gedaan over een beding in de hypotheek aktes. Het gaat hierbij om een clausule waarbij er een minimale rente vergoeding moet worden voldaan ook al zou op basis van de anderszins overeengekomen berekeningwijze een lagere rente verschuldigd zijn. In het Spaans “clausula suelo” of te wel het minimale rente beding, bodemrente beding. In Spanje zijn overigens in tegenstelling tot Nederland de leningen bijna allemaal gekoppeld aan de Euribor op 1 jaar. In die zin zijn ze meestal variabel.

Het gaat hierbij allemaal om de uitwerking in Spanje van de richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993. Het Europese Hof heeft vele prejudiciële vragen gehad van de Spaanse rechters over deze richtlijn die gaat over de bescherming van de consumenten in relatie tot de leningovereenkomsten.

Er is keer op keer geoordeeld dat de “clausula suelo” oneerlijk is t.o.v. de consument. Maar de vraag die dan vervolgens moet worden beantwoord is wat is daar van de consequentie?
De Spaanse Hoge Raad oordeelde dat de consumenten slechts de teveel betaalde rente vanaf het moment van haar eerste uitspraak daarover konden terugvragen. Dit was 9 mei 2013.

In artikel 83 van de Spaanse consumentenwet wordt bepaald dat oneerlijke bedingen van rechtswege nietig zijn. En dat de overeenkomst blijft bestaan maar dan “geschoond” van het nietige beding.

Op 21 december 2016 heeft het Europese Hof bepaald dat de op grond van artikel 6 onder 1 van de richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 de als “oneerlijk/ abusief” geoordeelde clausules niet in hun werking zouden kunnen worden beperkt door nationale rechtspraak.

Dit alles betekend dat er veel geld kan worden teruggevraagd van de banken aan te veel betaalde rentes. Nu zou je natuurlijk hopen dat de banken spontaan het geld gaan terug betalen…

Nee dus, dit zul je moeten gaan vorderen. Een aantal banken hebben al aangegeven dat zij het op een procedure zullen laten aankomen. Niks niet aan hun verplichting voldoen.

Wij raden u aan contact met ons op te nemen zodat wij voor u de terugvordering kunnen doen. Ons kantoor heeft een speciaal vast tarief van € 500,= exclusief btw bepaald. Indien uiteindelijk de bank al dan niet na een procedure u schadeloos stelt en zij de kosten van de procedure c.q. incasso voldoen, krijgt u uw € 500,= terug en zijn de incasso / proceskosten voor ons kantoor.

Print dit artikel

Geschreven door van Loon & Ruiz Advocaten

van Loon & Ruiz richt zich met haar advocatenkantoor in Alfaz del Pi (Alicante) uitsluitend op de juridische dienst­verlening in Spanje. O.m de begeleiding van particulieren die willen wonen of werken in Spanje of een tweede huis in Spanje willen kopen, en het be­geleiden van bedrijfsvestiging en het oprichten van vennootschappen in Spanje.

Bel nu
Route